...นาวาอากาศเอก กานต์  มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒ ของทหาร
..........กองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑  ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑