.นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี  รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีอำนวยพรแก่ชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการกล่าวอำนวยพร พร้อมด้วยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สายการบินเข้าร่วมพิธีอำนวยพรในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑