...............................นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมเสนาธิการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ,
.......ทหารกองประจำการ สังกัด กองบิน ๕๖ ร่วมในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนธงชัยเฉลิมพลประจำปี ๖๑ ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒
.......ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑