...นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ตรวจเยี่ยมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๕๖.ออกพบปะเยี่ยมเยียน และช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์ บริการตัดผม ณ โรงเรียนบ้านท่าคุระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑