..........นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมงานวันสถาปนา กรมทหาราบที่ ๕ ครบรอบ ๗๙ ปี
..........๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรมทหาราบที่ ๕  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑