..........นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๕๖
.........ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ซองจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑