.............นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ รับมอบกระเช้าจาก นายอเนก  อิงวิยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ อวยพรปีใหม่ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เนื่องในโอกาส อวยพรปีใหม่ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ณ ห้องรับรอง อาคารกองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑