..........นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมรองผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ เสนาธิการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีโครงการทำสัญญา และสาบานตนกำลังพล กองบิน ๕๖ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ณ หอประชุม กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑