..........นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๕๖
..ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ พลเอก หลวงเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒  ค่ายเสนาณรงค์
..ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑