.......นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย ทองเจริญ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ
เดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามอนุมัติหรือสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตามข้อเสนอแนะของ จเรทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕๖ และ สถานีรายงานหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดยมี นาวาอากาศเอก กานต์ มงคลบายศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖
เมื่อ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑