.......นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท สว่าง พรหมทอง เป็นผู้แทน ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑