.......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖  เป็นประธานในพิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธี
ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุขกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑