.......นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าร้านค้าสวัสดิการ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑