...นาวาอากาศเอก  วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของทหารกองประจำการ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑