...........นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี กองร้อยทหาร
สารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๕๖ โดยมี ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมกิจกรรม
ณ กองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๕๖  เมื่อ ๒๖เมษายน ๒๕๖๑