..............................นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา
......กองพันอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ โดยมี ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมกิจกรรม
..... ณ กองบังคับการ กองพันอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑