...............นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
...... แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, สมเด็จพระนางเจ้าฯ
...... พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
...... บดินทรเทพยวรางกูร และอุทิศแด่บรรพชนของกองทัพอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๑ พร้อมด้วย ข้าราชการ
...... ลูกจ้าง พนักงานราชการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข
...... กองบิน ๕๖ เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๖๑