.........นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธุ์เรือง เป็นผู้แทน
.............. ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพรกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เนื่องใน
.............. วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ พระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณเขาน้อย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๖๑