............................นาวาอากาศเอก กานต์  มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕๖ร่วมพิธีถวาย
........... ..ราชสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 
......... ....เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตำบลพะวง
........... ..อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๖๑