.........นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธ์เรือง ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
......ข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑  เทิดพระเกียรติสมเด็จสมเด็จ
......พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา