..........นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เสนาธิการกองบิน ๕๖
..นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศ
. ใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ณ หน้ากองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐