...........พลอากาศโท ภานุพงศ์  เสยยงคะ รองเสนาธิการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและเพื่อแก้ไขปัญหา
......สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้  ส่วนกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองกำลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่ ๙
......ในระหว่างที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
......ณ ลานจอดอากาศยานฝูง ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐