...........กองบิน ๕๖ นำข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, และทหารกองประจำการร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ
.......... งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐