......นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมปั่นจักรยาน ในโครงการปั่นจักรยานทุกวันจันทร์
..... เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และรักการออกกำลังกายของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว
..... ในช่วงเย็น ของทุกๆวันจันทร์ในแต่ละสัปดาห์ ณ หน้าร้านค้ารวมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐