...........นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการ กองบิน 56 เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนา อาคารกองบังคับการ
..... กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 56 หลังใหม่ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ เข้าร่วมพิธี
..... ณ อาคารกองบังคับการ กองพันอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ เมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๖๐