...พลอากาศโท มานัต  วงษ์วาทย์  เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาประชุมสัมมนาด้านยุทธการ และการฝึก
......โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมสัมมนา และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗
..... เมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๖๐