...........นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยผู้แทนข้าราชการ กองบิน ๕๖ จำนวน ๗ คน
.. ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
.. บรมนาถบพิตร ในการนี้ได้จัดข้าราชการชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๑๐ คน ร่วมถือพานรองดอกไม้จันทน์ และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร
.. อากาศ จำนวน ๒๒ คน และทหารกองประจำการกองพันอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ จำนวน ๕๐ คน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
.. ประชาชนผู้มาถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวณสระบัว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐