...............สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
....... ไฟหลวง และหีบเพลิงในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
....... บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดสงขลา โดยมี นาวาอากาศเอก กานต์  มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ร่วม
....... พิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ณ ห้องโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
....... เมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐