...............นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย ข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
.....เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณ
... .แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐