...............นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กานต์  มงคลบายศรี
....... เสนาธิการกองบิน ๕๖ นำดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๗๕๐ ดอก ส่งมอบให้กับ นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง
....... เพื่อใช้ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง
....... จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐