...............นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี
........รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นำดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๗๕๐ ดอก ส่งมอบให้กับ นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่
........เพื่อใช้ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
........จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐