.............นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง
........ ประจำปี ๒๕๖๐ กองบิน ๕๖ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖(๑) รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖(๒) เสนาธิการกองบิน ๕๖
........ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว กองบิน ๕๖ ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
........ ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖ เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐