.............สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
........ ให้ทัพเรือภาคที่ ๒ ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ จำพรรษากาลถ้วนไตรมาสโดยมี นาวาอากาศเอก
...... ..วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานและจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์
........ ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาสพระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐