. ...... . . พลอากาศโท ชนิด  สุขวรรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาจัดกิจกรรมสังเกตดวงจันทร์
. ...... เพื่อกำหนดวันถือศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
. ...... ณ บริเวณลาดจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐