. .... . ... .........นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
. .......... . ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐