. .... . ... ....นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ตรวจเยี่ยม และสังเกตการฝึกซ้อม กำลังสนับสนุน
. ... ......เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งกองบิน ๕๖ ประจำปี ๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐
. ... ......พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สนามฝึกพันอากาศโยธิน กองบิน ๕๖