. ... ....นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศโท ธีระวัฒน์  จินดา นายทหารนิรภัย
. ... การบิน กองบิน ๕๖ ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ข้าราชการ สังกัดหมวดดับเพลิง
. ... และกู้ภัย แผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ ร่วมการฝึกซ้อม เพื่อเพิ่มทักษะและทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการระงับเหตุ
. ... ฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุน้ำมันหกรั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม้  ณ สถานีเติมน้ำมันอากาศยานหาดใหญ่  ตำบลคลองหลา อ.หาดใหญ่
. ... จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐