... ... . ... ...พลอากาศโท อนุตตร  จิตตินันทน์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ /ประธานคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดรักษา
......... ..และฟื้นฟูสมรรถภาพ ศูนย์อำนวยการ และปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย
......... ..ในสายวิทยาการแพทย์ โรงพยาบาลกองบิน ๕๖ และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕๖ โดยมี
......... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖
......... ..เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐