... ... . ...นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมงานวันคล้าย วันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๒๕
... ... . ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐