... ... . .พลอากาศโท นพฎล  ทองพุ่ม  เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ  พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ
... ... . .... ... และภริยา เดินทางมาตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปภารกิจกองบิน ๕๖ และเดินทางไปศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่
... ... . .... ... จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
... ... . .... ... ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐