.. ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์”
. .ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐