.. ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กองบิน ๕๖ โดยมี ข้าราชการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธี ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐