....นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์”
. .. โดยผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ได้จัดข้าราชการร่วมเชิญธงจังหวัดสงขลาขึ้นอยู่ยอดเสา ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬา
. .. ติณสูลานนท์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐