. .. ... .. ... .. . ..... ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล
. ... . . ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ โดยทางกองบิน ๕๖ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล
. ... . . ในระหว่างวันที่ ๒๐- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬารักบี้ฟุตบอล กองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
. ... . . เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐