. ............. ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยผู้แทนท่าอากาศยานหาดใหญ่ ศูนย์ควบคุม
. ... .การบินหาดใหญ่ ธนาคารออมสิน สาขากองบิน ๕๖ ห้างไทวัสดุ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด มหาชน และ บริษัท พาเนล พลัส จำกัด
. ... .ออกเยี่ยมเยียนและมอบปัจจัย(อินทผาลัม น้ำตาลทราย)เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม
. ... .ในเทศกาลถือศีลอด ..เดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๐ ..และ ร่วมละศีลอด ณ มัสยิดดารุลฮุดา บ้านโอ๊ะ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งตำเสา
. ... .อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐