. ... ..นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี  เสนาธิการกองบิน ๕๖ ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมละศีลอดในงาน อิฟฏอรฺสัมพันธ์
... ... ... ... ...เนื่องในเดือนรอมฎอน ณ ร้านอาหารแกรนด์ลาซีซ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐