......นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธุ์เรือง ร่วมเป็นเกียรติ
.... .... วันระดมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิดและระเบิดแสวงเครื่อง เพื่อเพิ่ม
.... .... ประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ และกีฬาคนพิการ ครั้งที่ ๓๕
.... .... ณ หน้าห้างสรรพสินค้าลีการ์เด้นท์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐