. ... ... ... ... ... ... ... ...นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ รับมอบยา และเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๐๐ ชุด
. . ....จากนายโอภาส  คัณฑิสุวรรณ ผู้แทนชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารทหารอากาศรุ่นที่ ๖ ให้กับ กองบิน ๕๖ ในโครงการ
. .. ...“รั่วของชาติ นักรบผู้ยิ่งใหญ่ ร่วมส่งกำลังใจให้ทหารกล้า" โดยมี อาสาสมัครจักรยานลาดตะเวนสนามหลวง, หน่วยอาสาสมัคร
. .. ...สายตรวจจักรยาน สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา, และRE-CU รุ่นที่ ๕๕ - ๕๖  ร่วมให้การสนับสนุนสิ่งของบริจาก
. . ....ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐