. .....พลอากาศตรี ปรีชา ชมบุญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบ
. .... และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง กองบิน ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
. .... ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐