. ..................พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดสงขลา
. ......โดยมี นาวาอากาศเอก  พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง
. ..... จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐